Οι διαθέσιμοι τραπεζικοί λογαριασμοί όψεως της εταιρείας μας είναι:

Εθνική
IBAN: GR 62 0110 3610 0000 361 470 00 230

Eurobank
IBAN: GR 520 260 463 0000 900 200 22 92 25

Alpha
IBAN: GR 43 0140 5990 5990 0232 0000 147

Πειραιώς
IBAN: GR 21 0172 7160 0057 1602 4441 788