Ανακοινώσιες

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΦΟΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΑΒΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ TUV AUSTRIA

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική σειρά πιστοποιήσεων που αφορούν στην ικανότητα διεκπεραίωσης των εργασιών που περιγράφονται στον κανονισμό 2015/2067 σε σταθερό εξοπλισμό ψύξης κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου.
Η ΑΦΟΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΑΒΕΕ κατέχει πιστοποίηση σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα:

EN ISO 9001 : 2015

Εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης για την Ποιότητα σε συμφωνία με το παραπάνω Πρότυπο για το
ακόλουθο Πεδίο Εφαρμογής
• ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
• ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
• ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

EN ISO 14001 : 2015

Εφαρμόζει ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε συμφωνία με το παραπάνω Πρότυπο για το
ακόλουθο Πεδίο Εφαρμογής
ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
• ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
• ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

EN ISO 45001 : 2018

Εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία σε συμφωνία με το
παραπάνω Πρότυπο για το ακόλουθο Πεδίο Εφαρμογής
• ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ,
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
• ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
• ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩ

Συνεχίζουμε να εκσυγχρονιζόμαστε και να πρωτοπορούμε στον τομέα μας διασφαλίζοντας την ποιότητα των υπηρεσιών που σας προσφέρουμε ακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις.
Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία και την εμπιστοσύνη όλων αυτών των ετών.

CERT_BROS PALAIOLOGOU_9001_GR_2023_DIGITAL

CERT_BROS PALAIOLOGOU_14001_GR_2023_DIGITAL

CERT_BROS PALAIOLOGOU_45001_GR_2023_DIGITAL

ΣΩΣΤΟ CERT_BROS PALAIOLOGOU_2067_GR_2023_DIGITAL

Αφήστε μια απάντηση