Την εταιρεία Αφοί Παλαιολόγου ΑΒΕΕ φέρει πιστοποίηση από την TÜV AUSTRIA.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική σειρά πιστοποιήσεων, που αφορούν την ικανότητα διεκπεραίωσης των εργασιών που περιγράφονται στον Κανονισμό 2015/2067 σε σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, το Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 9001 : 2015, το Πρότυπο EN ISO 14001 : 2015 και το Πρότυπο ISO 45001 : 2018.

Πιστοποιήσεις από την TÜV AUSTRIA, για την εταιρεία Αφοί Παλαιολόγου ΑΒΕΕ.

Αναλυτικά, η TÜV AUSTRIA πιστοποίησε την εταιρεία Αφοί Παλαιολόγου ΑΒΕΕ, με μια σειρά από διεθνή πρότυπα και συγκεκριμένα:

Για την ικανότητα διεκπεραίωσης των εργασιών που περιγράφονται στον Κανονισμό 2015/2067 σε σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου.

Τεκμηριώθηκε και βεβαιώνεται μέσω των Διαδικασιών της TÜV AUSTRIA, ότι η

ΑΦΟΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΑΒΕΕ
Διασταύρωση Αγ. Παρασκευής-Καλλονής
811 07 ΛΕΣΒΟΣ, ΕΛΛΑΔΑ

Εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης για την Ποιότητα σε συμφωνία με τον παραπάνω κανονισμό για το ακόλουθο Πεδίο Εφαρμογής:

 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ 3 Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ KG ΦΘΟΡΙΟΥΧΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ 6 Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ KG ΦΘΟΡΙΟΥΧΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΕΡΜΗΤΙΚΩΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΦΕΡΟΥΝ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
 • ΑΝΑΚΤΗΣΗ
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ή ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Η εταιρεία Αφοί Παλαιολόγου ΑΒΕΕ φέρει πιστοποίηση από την TÜV AUSTRIA, για την ικανότητα διεκπεραίωσης των εργασιών που περιγράφονται στον Κανονισμό 2015/2067 σε σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου.

Για το Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 9001 : 2015

Τεκμηριώθηκε και βεβαιώνεται μέσω των Διαδικασιών της TÜV AUSTRIA, ότι η

ΑΦΟΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΑΒΕΕ
Διασταύρωση Αγ. Παρασκευής-Καλλονής
811 07 ΛΕΣΒΟΣ, ΕΛΛΑΔΑ

Εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης για την Ποιότητα σε συμφωνία με το παραπάνω Πρότυπο για το ακόλουθο Πεδίο Εφαρμογής:

 • ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.
 • ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.
 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ.
Η εταιρεία Αφοί Παλαιολόγου ΑΒΕΕ φέρει πιστοποίηση από την TÜV AUSTRIA, για το Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 9001 : 2015

Για το Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 14001 : 2015

Τεκμηριώθηκε και βεβαιώνεται μέσω των Διαδικασιών της TÜV AUSTRIA, ότι η

ΑΦΟΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΑΒΕΕ
Διασταύρωση Αγ. Παρασκευής-Καλλονής
811 07 ΛΕΣΒΟΣ, ΕΛΛΑΔΑ

Εφαρμόζει ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε συμφωνία με το παραπάνω Πρότυπο για το ακόλουθο Πεδίο Εφαρμογής:

 • ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
 • ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
  ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
Η εταιρεία Αφοί Παλαιολόγου ΑΒΕΕ φέρει πιστοποίηση από την TÜV AUSTRIA, για το Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 14001 : 2015

Για το Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 45001 : 2018

Τεκμηριώθηκε και βεβαιώνεται μέσω των Διαδικασιών της TÜV AUSTRIA, ότι η

ΑΦΟΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΑΒΕΕ
Διασταύρωση Αγ. Παρασκευής-Καλλονής
811 07 ΛΕΣΒΟΣ, ΕΛΛΑΔΑ

Εφαρμόζει ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε συμφωνία με το παραπάνω Πρότυπο για το ακόλουθο Πεδίο Εφαρμογής:

 • ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
 • ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
  ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
Η εταιρεία Αφοί Παλαιολόγου ΑΒΕΕ φέρει πιστοποίηση από την TÜV AUSTRIA, για το Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 45001 : 2018